رهبرى کردن تصویر دختران دستگیری پروفایل

رهبرى کردن: تصویر دختران دستگیری پروفایل استفاده اطلاعات انتشار تصویر شبکه های اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث زمین لرزه ۳.۸ ریشتری بم را تکان داد

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر دقایقی پیش بم واقع در شرق استان کرمان را لرزاند.

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری بم را تکان داد

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری بم را تکان داد

عبارات مهم : ایران

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر دقایقی پیش بم واقع در شرق استان کرمان را لرزاند.

به گزارش مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر راس ساعت ۱۹ و ۲۲ دقیقه پنجشنبه شب بم را تکان داد.

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری بم را تکان داد

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۹.۱۵۸ درجه و طول جغرافیایی ۵۸.۳۳۹ درجه رخ داد.

عمق کانون این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر دقایقی پیش بم واقع در شرق استان کرمان را لرزاند.

فاصله کانون زمین لرزه در شش کیلومتری بم، ۱۳ کیلومتر بروات و ۳۴ کیلومتری نظام شهر است.

واژه های کلیدی: ایران | ریشتر | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs